Creathink - Creatieve Geboortegeschenken en Kindercadeaus
Bericht
Home > Privacy

Privacy

Voor het kunnen aanbieden van een goede dienstverlening en het steeds verbeteren van deze dienstverlening, verwerkt Creathink de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. Uiteraard verwerkt Creathink deze gegevens heel zorgvuldig. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doelstellingen (tenzij u daar schriftelijke toestemming heeft voor gegeven) en worden ook niet ter beschikking gesteld aan derden. Het privacybeleid dat u hieronder kan lezen is van toepassing op het gebruik van de website www.creathink.be en de daarmee gepaard gaande dienstverlening van Creathink. Dit privacybeleid is van toepassing vanaf de opstart van deze webshop (1/4/2019). Alle vorige versies van het privacybeleid vervallen door het publiceren van een nieuw privacybeleid. In dit beleid wordt beschreven welke gegevens worden bewaard door Creathink en wat daarmee wordt gedaan.

Webhosting

De webhosting van deze webshop ligt bij one.com. Bij deze hosting worden uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruikt door one.com. Creathink behoudt alle rechten op de inhoud van de webshop en alle zaken die op het Creathink account worden geplaatst. One.com heeft de verantwoordelijkheid genomen die bij de hosting van persoonlijke gegevens op de webruimte hoort. Het datacenter van one.com is ontworpen om te voldoen aan de hoogste standaards van beveiliging.


Mailverkeer Mailchimp
In de toekomst zal Creathink nieuwsbrieven versturen met Mailchimp. Elke mail bevat een ‘unsubscribe’ link waarbij u zichzelf makkelijk kan uitschrijven. Mailchimp zorgt ervoor dat uw persoongegevens veilig opgeslagen worden en maakt gebruik van cookies en andere technologische toepassingen die inzicht geven of mails worden geopend of gelezen. De gegevens die bij Mailchimp aanwezig zijn bij Mailchimp worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.


One.com
Het zakelijke e-mailverkeer wordt gedaan met de webhost van Creathink, namelijk one.com. One.com heeft de verantwoordelijkheid genomen die bij de hosting van de persoonlijke gegevens op de webruimte hoort. Er wordt ook gebruik gemaakt van hoge standaarden van beveiliging. Het mailverkeer wordt op een vertrouwelijke wijze behandeld door Creathink. De webhost heeft geen toegang tot het postvak van dit bedrijf.


Betalingen
Het betalingssysteem van creathink.be is Mollie. Hiervoor hebben we uw naam, adres en woonplaats nodig. Mollie verwerkt deze gegevens samen met betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Hiervoor heeft Mollie de nodige maatregelen genomen om deze gegevens te beschermen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan wat volgens de wettelijke termijnen is vast gelegd.


Verzending
Creathink zorgt ervoor dat de bestellingen die in de webshop geplaatst worden op een goede manier bij u bezorgd worden. Creathink gebruikt de diensten van bPost voor de pakketten te leveren. Uiteraard is het daarvoor noodzakelijk om uw naam, adres en woonplaats door te geven aan bPost. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien Bpost werkt met onderaannemers worden uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.


Facturatie en boekhouding
Eggermont en Cuyckens De administratie en boekhouding van Creathink wordt gedaan door Eggermont en Cuyckens. Dit boekhoudkantoor ontvangt uw persoonsgegevens die betrekking hebben op de bestelling die u plaatste op deze webshop. Deze gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. De persoongegevens worden verwerkt voor klantenbeheer en worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke (boekhoudkundige) vereisten te voldoen. (Meer informatie kan u vinden op https://www.zec.be/nl-be/privacy-voorwaarden)


Recht van inzage, wissing, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Ten allen tijde heeft u het recht om uw persoonsgegevens te bekijken en kan u ze ook (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten wissen, de verwerking te beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien u dit wenst, wordt u verzocht om een mail te verzenden naar info@creathink.be of een gehandtekende en gedateerde brief te versturen naar het adres van Creathink.


Wijzigingen in het privacybeleid.
Het privacybeleid kan ten alle tijden gewijzigd worden. Op deze pagina komt steeds de meest recente versie. Bewaartermijn van uw gegevens Uw persoonsgevens worden bewaard zolang u klant bent van Creathink. Dit wil zeggen dat we uw klantengegevens bewaren totdat u aangeeft dat u dit niet langer meer wenst. Uw persoonsgegevens worden op grond van adminstratieve, boekhoudkundige verplichtingen bewaard (bv. het opmaken van facturen).